Warunki użytkowania strony internetowej mymeditation.space

Niniejszy dokument zawiera „Warunki korzystania z usługi”, których Użytkownik powinien przestrzegać podczas korzystania ze strony internetowej mymeditation.space (dalej „Strona”), której właścicielem jest Aude sp. z o.o., ul. Puławska 118a, 02-620 Warszawa (dalej „Właściciel Strony”).

Przed użyciem któregokolwiek z dostępnych na Stronie zasobów Użytkownik powinien przeczytać niniejsze Warunki użytkowania. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z poniższych warunków, ma prawo zaprzestać korzystania z zasobów dostępnych na Stronie.

Zasoby strony mymeditation.space

Zasoby dostępne na Stronie mają na celu informowanie o aktualnej ofercie My Meditation Space (m.in. rodzaje zajęć, zakres oferowanych usług, dostępne terminy wynjamu przestrzeni etc.) oraz jej promowanie.

Zasoby Strony nie stanowią profesjonalnej porady dotyczącej technik relaksacyjnych, zdrowia osobistego czy psychologii. Autorzy zasobów na Stronie i Właściciel Strony nie gwarantują dokładności oraz kompletności zasobów i tym samym nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie poniesie użytkownik, korzystając z zasobów Strony.

Zasoby umieszczone na Stronie zawierają linki do innych stron internetowych. Właściciel i autorzy zasobów na Stronie nie ponoszą odpowiedzialności za treści dostępne na zewnętrznych w stosunku do Strony stronach internetowych.

Użytkownik korzysta z zasobów na Stronie na własne ryzyko.

Prawa do zasobów na Stronie

Właściciel Strony jest właścicielem lub licencjobiorcą praw własności intelektualnej zasobów dostępnych na Stronie. Dzieła te są chronione prawem autorskim i umowami na całym świecie. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Użytkownik nie może korzystać z zasobów dostępnych na Stronie – zarówno w części, jak i w całości – w celach komercyjnych. Zabronione jest modyfikowanie w jakikolwiek sposób zasobów tekstowych i wizualnych dostępnych na Stronie.

Dozwolone jest linkowanie do zasobów dostępnych na Stronie oraz powoływanie się na te zasoby na zewnętrznych stronach internetowych pod warunkiem podania tytułu zasobu i autora w miejscu widocznym dla Użytkownika.

Dostęp do zasobów na Stronie

Dostęp do zasobów Strony jest tymczasowy. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany jednego lub więcej zasobów na Stronie bez powiadamiania o tym fakcie Użytkownika. Właściciel dołoży wszelkich starań, by zapewnić aktualność zasobów dostępnych na Stronie, ale nie jest zobowiązany do dokonywania aktualizacji.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Strona z przyczyn niezależnych od Właściciela stanie się niedostępna w jakimkolwiek czasie przez dowolny okres.

Przetwarzanie danych na Stronie

Informacje o Użytkownikach zasobów dostępnych na Stronie przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności Strony.

Wątpliwości Użytkowników

W razie pytań, wątpliwości i zastrzeżeń dotyczących niniejszych Warunków użytkowania Użytkownik może się skontaktować z Właścicielem Strony za pomocą formularza dostępnego tutaj.