Celem Fundacji Mindful Living jest wspieranie nauczania świadomego życia poprzez medytacje, zdrowy tryb życia oraz rozwój ośrodka medytacyjnego. Jeśli jeszcze się wahasz, komu przekazać 1,5% swojego podatku, a kochasz medytację i rozwój i chcesz, aby inni też mieli taką szansę, przeczytaj.

O Fundacji Mindful Living

Fundację tworzą Monika Godzińska i Urszula Radzińska, które razem prowadzą MyMeditation Space – przestrzeń, w której odbywają się grupowe sesje medytacji aktywnych, warsztaty, koncerty i inne wydarzenia rozwojowe.

Celem Fundacji jest m. in.:

  • wspieranie wszelkiej działalności na rzecz rozwoju i propagowania idei świadomego życia, rozwoju osobistego oraz ochrony zdrowia;
  • inicjowanie i wspieranie edukacji w zakresie świadomego życia, rozwoju osobistego oraz ochrony zdrowia;
  • kształcenie oraz wspieranie trenerów świadomego życia, rozwoju osobistego oraz ochrony zdrowia;
  • propagowanie i promowanie harmonijnego i świadomego stylu życia, ochrona i promocja zdrowia;
  • upowszechnienie kultury fizycznej, jogi i medytacji;
  • niesienie pomocy ludziom zmagającym się z problemami zdrowotnymi, zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej;

Fundacja zrzesza wokół siebie osoby prowadzące medytacje w różnych tradycjach – nauczycieli polskich i zagranicznych, którzy dzielą się swoją wiedzą w zakresie świadomego i zdrowego życia.

Jak przekazać nam 1,5% podatku?

Fundacja Mindful Living to młoda fundacja i nie może jeszcze starać się o status organizacji pożytku publicznego. Swojej formy prawnej udziela nam Stowarzyszenie. Jeśli chcesz przekazać nam 1,5% podatku, nie używaj KRS Fundacji Mindful Living. Jak zatem przekazać nam środki?

Aby środki do nas trafiły zaznacz na swoim formularzu PIT:

  • Numer KRS: 0000 215 720
  • Cel szczegółowy: MEDYTACJA
  • Zaznaczenie x pola „Wyrażam zgodę”

Pomóż nam spełniać naszą misję i przekaż swoje 1,5% na cele statutowe Fundacji Mindful Living, rozliczając tegoroczny PIT.

Leave a comment